Hemsida

Du som har konto på bjorknet.com har också en hemsidesplats här.
Mappen public_html i din kontomapp är rootmappen för din hemsida.

Adressen ser ut som följande: http://bjorknet.com/~<kontonamn>

Ex: http://bjorknet.com/~kallef

 Åtkomst:

Det är bara sftp som stöds idag. Detta kan du köra med FileZilla.

I FileZilla skriver du då in sftp://web01.bjorknet.com som adress.

Med ett ftpprogram som Filezilla så kan du logga in på ditt konto för att uppdatera, ändra eller ta bort din hemsida.

Adressen till servern är: web01.bjorknet.com (OBS sftp ska det vara)
Användarnamn: <ditt kontonamn>
Lösenord: <ditt lösenord>

Gå sedan in i mappen public_html.
Det bör finnas en fil där som heter index.html.
Den kan du ersätta med en egen eller ta bort den och ersätta den med någon av följande filnamn:

index.html
index.htm
index.shtml
index.php
index.cgi
default.htm
default.html
Default.htm